Technogym Excite Synchro 1000
69.995,00 17.500,00 DKK